Kunngjøringer

Her publiserer vi kunngjøringer som er viktig for ditt kundeforhold

Vi har mottatt informasjon fra Storebrand om at de innkaller til andelseiermøte i Verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret den 12. oktober kl. 13:00.

Til behandling foreligger et forslag om endringer av verdipapirfondets vedtekter, med ønske om å opprette flere andelsklasser i fondet og endre fremtidig honorarmodell.

Gjennom dine investeringer hos oss, har du andeler i Delphi Global Valutasikret. Dersom du ønsker å benytte din stemmerett på andeleiermøtet, må du sende oss en epost på fond@vertu.no med instruks om hvordan du ønsker å stemme. Eposten må være oss i hende innen kl. 16:00 den 8.oktober d.å.

Vedlagt er Storebrands brev til andelseiere med detaljert informasjon om foreslåtte endringer.

Ta gjerne kontakt med din rådgiver ved eventuelle spørsmål.

Storebrands brev til andelseiere

Vi har oppdatert våre alminnelige forretningsvilkår. Vilkårene er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området vi som verdipapirforetak er forpliktet til å følge. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene.