Trygghet for våre kunder

Her har vi samlet viktig informasjon om vår virksomhet og viktige dokumenter. Kontakt oss gjerne om du savner noe.

Konsesjon

Vertu Kapitalforvaltning AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenestene:

 • Mottak og formidling av ordre
 • Utførelse av ordre
 • Investeringsrådgivning
 • Porteføljeforvaltning (Aktiv Forvaltning)
 • Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter.
 • Selskapet har også tillatelse til å stå oppført som forvalter (nominee) i norske eierregistere. 

Vertu Kapitalforvaltning AS er underlagt tilsyn fra det norske Finanstilsynet.

Finanstilsynets virksomhetsregister

Kontaktperson

Lise Nicolaisen

Lise Nicolaisen

Leder kvalitet og kontroll

Offentliggjøringer

 • Ansvarlig kapital 2014
 • Ansvarlig kapital 2015
 • Ansvarlig kapital 2016
 • Ansvarlig kapital 2017
 • Ansvarlig kapital 2018
 • Ansvarlig kapital 2019
 • Ansvarlig kapital 2020
 • Ansvarlig kapital 2021