Team

Vertu vektlegger helthetlig rådgivning for våre kunder.
Vi er opptatt av våre kunders totalbehov.

Vårt team har bred og lang erfaring. Vi har autoriserte og kompetente rådgivere hvor den gjennomsnittlige bransjeerfaringen er på 20 år. Vår ekspertise dekker både privat- og bedriftsforsikring innen skade, liv, spesialforsikringer, kapitalforvaltning og pensjon. Har du arbeidet hardt og opparbeidet store verdier? Skal din bedrift gjennomføre et stort, tidsavgrenset prosjekt som du ønsker å forsikre? Har du som privatperson behov for mange typer forsikringer?

Vi forstår kompleks forsikring. Dialogen med deg som kunde foregår ofte i personlige møter. Vi går nøye gjennom dine verdier og behov sammen med deg. Basert på vår analyse av dine behov, setter vi sammen en løsning hvor du får den optimale produktpakken som sikrer dine verdier.

Vi er like opptatt av langsiktig god kunderelasjon som av det innledende dypdykket inn i dine behov. Vi forstår at våre kunders familie- og verdiforhold endrer seg over tid, og at de finansielle behovene endrer seg samtidig. 

I tett og godt samarbeide med deg analysere vi dine behov og utarbeide den mest hensiktsmessige løsningen for deg.

Vår målsetning er at du skal føle deg trygg på at din familie, din bedrift og dine verdier er vernet så godt som overhodet mulig.