Vertu Kapitalforvaltning AS

Tore Solberg

Tore Solberg

Daglig leder

Lise Nicolaisen

Lise Nicolaisen

Leder kvalitet og kontroll

Stig Tønder

Stig Tønder

Investeringsdirektør strategi - renter

Espen Furnes

Espen Furnes

Investeringsdirektør aksjer

Anders Kirknes

Anders Kirknes

Senior Investeringsrådgiver

Hanne Monrad-Hansen

Hanne Monrad-Hansen

Compliance Officer

Peter Kildal

Peter Kildal

Senior Investeringsrådgiver

Trond Krange

Trond Krange

Senior Investeringsrådgiver

Tore Ekanger

Tore Ekanger

Senior Investeringsrådgiver

Aileen Utkvitne

Aileen Utkvitne

Senior investeringsrådgiver

Øyvind Klovning

Øyvind Klovning

Senior Investeringsrådgiver

Edmund Randeberg

Edmund Randeberg

Senior investeringsrådgiver

Kurt Oddvar Galta

Kurt Oddvar Galta

Senior Investeringsrådgiver