Forsikringsmegling

Næringsforsikring

Ikke alle finner seg til rette i forsikringsselskapenes enkeltprodukter. Vi tar oss tid til å bli kjent med deg og dine verdier for å sikre korrekt forsikringsdekning.

Personforsikring

Uavhengig av størrelsen på formuen vil alle ha livsforsikringsbehov. Vi setter sammen en personlig pakke av forsikringer slik at du og din familie er best mulig tatt vare på.

Spesialforsikringer

Hos Vertu Forsikringsmegling tilbyr vi spesialiserte forsikringstjenester til eiere av samlinger, mange områder av medieindustrien, underholdningsindustrien og andre med spesielle behov.