Pensjon

Privat pensjonssparing er blitt en forutsetning for akseptabel inntekt etter pensjonsalder. Selv om både Folketrygden og arbeidsgivere har ordninger for pensjon, bør de fleste også spare selv. Vi ser behovet for rådgivning både til privat og bedriftsmarkedet.

Pensjonssparing tilpasset dine krav
Folketrygden besørger en begrenset inntekt etter pensjonsalder. De langt fleste arbeidstakere har krav på en tjenestepensjonsordning i tillegg. Hvor «god» eller «dårlig» en pensjonsordning er, vil variere – men de langt fleste sier ikke noe om hvor mye den enkelte vil få utbetalt som pensjonist. Ordningene sier bare noe om hvor mye arbeidsgiver avsetter pr. måned eller år.

Er du arbeidstager, får du uansett skattefordeler og høyere pensjon gjennom pensjonssparingen i din eksisterende ordning. Hvis denne ordningen sikrer en beskjeden sparing bør du selv ha en form for spareplan i tillegg.

Er du arbeidsgiver, kan du ha mye å hente på å etablere en romsligere pensjonsordning for dine ansatte enn minimumskravet fra myndighetene. Regnet pr. krone er det billigere for deg som arbeidsgiver å belønne dine ansatte med pensjonskroner enn med lønnsinntektskroner. Gode pensjonsordninger bidrar til fornøyde medarbeidere og kontinuitet i staben.

Vertu Forsikringsmegling AS har tillatelse fra Finanstilsynet slik at vi kan tilby megling av forsikringer. Som forsikringsmegler representerer vi deg som kunde og henter de beste tilbudene fra ulike forsikringsselskaper. Vi er din diskusjonspartner med betydelig bransjekunnskap, og setter oss inn i din bedrifts utfordringer innen pensjon. Vår kunnskap skal gi deg trygghet for valgte løsninger.

Pensjon er et komplekst tema, og det blir ikke bedre av alle begrepene som brukes. Forvirres du av pensjonskapitalbevis og rentegarantier, investeringsvalg og fripoliser? Lurer du på hvor lenge du kan eller bør arbeide, og hvor mye du vil få i pensjon med dagens ordning?

Vi har dyktige rådgivere med lang erfaring som har satt seg inn i disse komplekse reglene. Vi hjelper både små og store bedrifter, samt privatpersoner.

Les mer om vår tillatelse til å drive forsikringsmegling i Finanstilsynets konsesjonsregister

  • Vårt mål er at du skal få mer pensjon for pengene
  • Riktige råd gir skattefordeler
  • Vi har dyktige rådgivere som forstår helheten

Kontakt oss