Personforsikring

Uavhengig av størrelsen på formuen vil alle ha livsforsikringsbehov. Vi setter sammen en personlig pakke av forsikringer slik at du og din familie er best mulig tatt vare på.

Trygghet for deg og dine
Er den personlige økonomien god, er man heldig. Men fallet blir svært langt dersom ulykken inntreffer og man blir avhengig av hjelp kun fra Folketrygden. Kollektive ordninger gjennom arbeidsgiver er viktige å etterse.

Vi lager en sammensetning av livsforsikringsprodukter – så som dødsfallsforsikring, uføreforsikring, barneforsikring og en rekke andre – for å skape større sikkerhet for at du og din familie kan opprettholde en god økonomi dersom det verste skulle skje.

Fordi vi er opptatt av dine totale finansielle behov, vil vi se livsforsikringene i sammenheng med din øvrige økonomi og eiendeler, som belåning, pensjonssparing og kapitalforvaltning.

Dersom du eier en bedrift vil vi gi råd vedrørende et eventuelt eierskifte, dødsfall og sykdom og på best mulig måte sikre dine verdier.

Kontakt oss