Formuesforvaltning

Vi søker å gi deg de beste rådene for forvaltning av din kapital, basert på kjennskap til den økonomiske totalsituasjonen. Enten du er privatperson, bedrift eller organisasjon. I jungelen av fond og spareprodukter som er nasjonalt og internasjonalt tilgjengelige, er det lett å miste oversikten. Og konsekvensene av galt valg av fond kan være betydelige. Vi jobber utelukkende for deg og våre rådgivere har alle lang erfaring som kommer deg til nytte.

Investeringsråd tilpasset din økonomi
Vi går gjennom din økonomi sammen med deg før vi anbefaler investeringer. Hvor stor risiko er du komfortabel med å ta? Hvor stor del av formuen eller overskuddslikviditeten vil du investere? Hvilke investeringer av betydning – nytt hus, ny hytte, investeringer i eget selskap eller annet – forventer du de nærmeste år, med påfølgende behov for å realisere midler? Og hva sparer du i pensjon?

Basert på denne informasjonen kan vi gi deg råd.

Vertu Kapitalforvaltning AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte følgende investeringstjenester: Porteføljeforvaltning, ordreformidling, utførelse av ordre, investeringsrådgivning og tilleggstjenesten oppbevaring av finansielle instrumenter. Vi har også tillatelse til å stå oppført som nominee. 

Vertu Kapitalforvaltning AS er underlagt tilsyn fra det norske Finanstilsynet.

Finanstilsynets virksomhetsregister

Kontakt oss