Pensjon

Privat pensjonssparing er blitt en forutsetning for akseptabel inntekt etter pensjonsalder. Selv om både Folketrygden og arbeidsgivere har ordninger for pensjon, bør de fleste også spare selv. Vi ser behovet for rådgivning både til privat og bedriftsmarkedet.

Pensjonssparing tilpasset dine krav
Folketrygden besørger en begrenset inntekt etter pensjonsalder. De langt fleste arbeidstakere har krav på en tjenestepensjonsordning i tillegg. Hvor «god» eller «dårlig» en pensjonsordning er, vil variere – men de langt fleste sier ikke noe om hvor mye den enkelte vil få utbetalt som pensjonist. Ordningene sier bare noe om hvor mye arbeidsgiver avsetter pr. måned eller år.

Pensjon er et komplekst tema, og det blir ikke bedre av alle begrepene som brukes. Forvirres du av pensjonskapitalbevis og rentegarantier, investeringsvalg og fripoliser? Lurer du på hvor lenge du kan eller bør arbeide, og hvor mye du vil få i pensjon med dagens ordning?

Vi har dyktige rådgivere med lang erfaring som har satt seg inn i disse komplekse reglene.

  • Vårt mål er at du skal få mer pensjon for pengene
  • Riktige råd gir skattefordeler
  • Vi har dyktige rådgivere som forstår helheten

Kontakt oss